Karta charakterystyki – ważne wiadomości

Wieloaspektowe usługi dotyczące wyrobów chemicznych realizuje firma eDC dla przedsiębiorców z wielu branż. Zespół specjalistów z długoletnim doświadczeniem nie ma problemu na równi z udzielaniem merytorycznych rad, jak i z przygotowaniem dokumentacji takiej jak przykładowo karta charakterystyki lub etykiety CLP. Karta charakterystyki to dokument, jaki jest najczęściej opracowany dla klientów.

Może on być wykonany w języku polskim albo w innym języku europejskim. Karta charakterystyki zawiera informacje o bezpiecznym obchodzeniu się, przechowywaniu i transportowaniu substancji i mieszanin wliczających się do niebezpiecznych. Można z niej dowiedzieć się, jakie zagrożenia może stworzyć określony produkt.

Dokument wymagany jest dla mieszanin i substancji niebezpiecznych oraz w zgodzie z artykułem 31 rozporządzenia REACH. O tym, jakie są to szczegółowo substancje specjaliści informują osoby, które zgłoszą się do przedsiębiorstwa. W firmie przygotowywane są także inne dokumenty, do jakich zaliczają się: karty SDS/MSDS, etykiety CLP, dokumenty transportowe ADR a także dokumenty transportowe DGD/DGN/IMO. Można też decydować się na usługę analizowania i identyfikowania chemicznego. W efekcie właściciele przedsiębiorstwa będą wiedzieć, czy na terenie swojego zakładu wytwarzają wszystko zgodnie z planem. Kiedy ktokolwiek chce skorzystać z przygotowania oraz wdrożenia znaczących dla konkretnej działalności reguł postępowania, to także eksperci mu w tym pomogą. W zakresie takiej usługi zostaną analizowane i poddane korektom dokumenty z firmy. Odbędą się również audyty sprawdzające prosperowanie przedsiębiorstwa.

Eksperci z eDC mogą także przeszkolić pracowników każdego szczebla. Jeśli ktokolwiek chce korzystać z długoterminowej współpracy, to również ma taką sposobność. Klienci, jacy chcą współpracować z marką mogą zdecydować się na zrobienie użytku z jednej usługi albo od razu wybrać komplet, jeśli tylko odpowiada to zakresowi ich działalności. Wtedy mają pewność, że wszystkim będą zajmować się specjaliści.